GOD`S GUARDS
Sacerdos Group

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Drogi Pielgrzymie, abyś jak najowocniej i bezpiecznie przeżył ten czas zechciej uważnie przeczytać to, co z myślą o Tobie zostało tu napisane. Pamiętaj, że tylko kataklizm i ZŁA wola uczestników może zniweczyć poczynione przygotowania organizacyjne.
 
1. WSTĘP
Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno – pokutnym. To „rekolekcje w drodze” stąd codzienna Msza Św., Różaniec, Anioł Pański, Apel Jasnogórski, konferencje, i odbędzie się też bez względu na pogodę. Sercem i centrum każdego dnia jest wspólna Eucharystia.
Pielgrzymkę tworzy wspólnota chrześcijańska w drodze, którą łączy wspólna droga, trud i modlitwa oraz sympatia do “dwóch kółek”. Zawiązuje się ona od chwili zgłoszenia się jej pierwszego uczestnika i trwa tak długo jak długo czujemy się z nią związani. Wprawdzie nie pytamy nikogo o światopogląd, jednak każdy z pielgrzymów ma obowiązek dawać dobre świadectwo swego uczestnictwa.
2. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA.
Uczestnicy otrzymują regulamin pielgrzymki. Organizator zapewnia transport bagażu, uszkodzonego motocykla w ramach opłaty pielgrzymkowej. Wyżywienie i noclegi w opłacie pielgrzymkowej, pamiątkową koszulkę i blachę, ubezpieczenie na czas trwania pielgrzymki.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA.
Udział w pielgrzymce może wziąć każdy, bez względu na wiek, kto zaakceptuje jej religijny charakter, Regulamin. Posiada swój motocykl, dokona zgłoszenia, zapłaci opłatę pielgrzymkową, podporządkuje się poleceniom organizatora oraz fizycznie jest przygotowany pokonać dziennie trasę 400 - 500 km.
Wyruszając na trasę każdy powinien mieć uregulowaną sprawę kosztów. Uczestnik Pielgrzymki wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w postaci zdjęć , nagrań audio lub wideo poprzez publikację tych materiałów w tradycyjnych mediach i w internecie.
Uczestnictwo w Pielgrzymce jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. Nie przestrzeganie Regulaminu, poleceń organizatora, postawy niezgodnej z celami i duchem pielgrzymki może spowodować wykluczenie z Pielgrzymki.
4. SPOSÓB PIELGRZYMOWANIA.
W czasie jazdy każdy z uczestników ma obowiązek mieć założony na głowie kask oraz dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
Uczestnicy będą się poruszać w grupach pod kierownictwem przewodników – prowadzącego i zamykającego, których wyznacza organizator.
Dla sprawnego przejazdu obowiązuje zbiorowa dyscyplina i bezwzględne posłuszeństwo przewodnikowi grupy, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu osób.
O miejscu i czasie trwania odpoczynku decyduje przewodnik grupy.
Niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie grupy, bez powiadomienia o tym jej przewodnika. Na zmianę grupy należy uzyskać zgodę przewodników grup (zmienianej i tej, do której następuje zamiana). Przejazd odbywać się będzie po drogach publicznych i w ruchu otwartym, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego i wskazań służby porządkowej.
Jazda odbywa się w ustalonym przed wyruszeniem na trasę tempie i porządku. W razie awarii należy powiadomić kogoś z grupy lub zamykającego o zaistniałej sytuacji. Jeżeli nie potrafi się usunąć awarii doraźnymi środkami to należy zaczekać na zamykający całość samochód który zabierze uszkodzony sprzęt.
5. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE.
Liczba uczestników jest ograniczona, stąd zapisy prowadzone są do wyczerpania wolnych miejsc.
Zapis dokonywany jest na adres: szczecin@godsguards.pl
przez zgłoszenie: imienia i nazwiska uczestnika, wieku, marki motocykla, zasięg na zbiorniku paliwa, rocznego dystansu przejechanych kilometrów, telefonu kontaktowego, numeru pesel do ubezpieczenia, rozmiar koszulki.

Kontakt

God`s Guards
Kapłański Klub Motocyklowy

godsguards@gmail.com

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
47 0.052104949951172